Søk på Nisseklubben.com:

Sist oppdatert

28.12.2014 18:40

Hvor lenge til jul?

Nå er det bare 18985 dager igjen til julaften 2021!

Instruks for måling

Det er en kjent sak at nisser generelt har bra hårvekst, og kontinuerlig måling og oppfølging av hårfestets høyde er en naturlig del av nissens liv.

Korrekt måling og avlesing av hårfesteverdier gjøres på denne måten:

  1. Nissen, iført nisselue, bøyer hodet bakover i opprakt, sittende stilling (helst på pinnestol eller krakk).
  2. Nisseluen skyves sakte bakover inntil nedre del av fremre hårfeste kommer til syne.
  3. Nissen gaper så høyt han bare kan.
  4. Et ikke-elastisk målbånd strekkes fra hårfestet, over nese, og til enden av den lengste (hvis forskjell) fortanna.
  5. Resultatet leses umiddelbart opp høyt for de andre nissene (latter er tillatt).

For ordnes skyld kan det nevnes at bruk av eventuelle løstenner ikke er tillatt under målingen for å oppnå ekstra høye verdier. Det er heller ikke anbefalt å slipe ned framtennene for på denne måten å oppnå lavere måleverdier.

Hårfesteprotokoll

Måling av hårfestet hos Olav.

Hårfesteprotokollen har til hensikt å vise den kontinuerlige utviklingen av hårfestets bevegelser hos hver enkelt nisse. Dette gjøres ved hjelp av en vitenskaplig korrekt målemetode (se margen til høyre) ved jevne mellomrom, fortrinnsvis ved hver Q4 nissefest, altså ca desember måned.

Merk at ved nissetreff i årets fjerde kvartal (Q4), i forbindelse med juleølsmaking, er påkrevd at hårfestet skal måles! Ytterligere målinger kan gjerne foretas dersom en nisses hårfeste undergår drastiske endringer over kortere tid.

Resultat av målinger så langt

Nedenfor vises resultatet av hårfestemålinger utført siden målingen påbegynte i desember 2005. NB! Tallene for 2013 ble aldri dokumentert skikkelig og er rettslik ubrukelige.

Nissefest Atle Bjarte Edgar Kim Kjetil Leif Olav Petter
2005 Q4 18,3 - 18,0 18,7 18,6 - 17,8 -
2006 Q4 18,4 16,6 18,8 19,6 18,8 19,3 17,8 -
Utvikling +0,1 - +0,8 +0,9 +0,2 - 0,0 -
2007 Q4 ? ? ? ? ? ? ? ?
Utvikling ? ? ? ? ? ? ? ?
2008 Q4 18,0 - 18,5 19,8 19,2 - 18,9 -
Utvikling -0,4 - -0,3 +0,2 +0,4 - +1,1 -
2011 Q4 20,0 17,0 20,0 20,2 - 19,0 18,5 -
Utvikling +2,0 +1,0 +1,5 +0,4 - -0,3 -0,4 -
2013 Q4 - - - - - - - -
Utvikling - - - - - - - -
2014 Q4 19,5 - 19,5 20,5 19,5 19,0 17,0 19,0
Utvikling -0,5 - -0,5 -0,3 +0,3 - -1,5 -

NB! Resultatet fra målingen i 2007 er enda ikke publisert da det er kommet en offisiell protest med krav om ny måling. Årsaken skal være påbegynnende forkjølelse, noe som visstnok skal gjøre nesen noe større og pannen kraftigere (varme, svette) slik at måleresultatet kan være høyere enn faktisk verdi.

Nisseklubben har enda ikke tatt endelig beslutning om saken, men kommer tilbake med de reelle måleresultatene samt utviklingstrend for den enkelte nisse så snart alt er på plass.

Kommentarer til måling 2005 Q4

Snittet for målingen utført 4.kvartal var 18,28, noe som den gang tilsa at Atle lå an til å utvikle en perfekt hårmanke for en nisse. Vi så ellers at Kim fort nærmet seg sin siste standsmessige julefeiring hva hårvekst angår.

Kommentarer til måling 2006 Q4

En faretruende utvikling er på gang, da vi ser at samtlige nisser med avmålt hårfeste fra 2005 er på vei til å miste kontrollen over hårmanken sin. Snittet er gått opp med 0,19 til 18,47 mot 18,28 i 2005. Spesielt må Kim trekkes frem, med en negativ utvikling på hele 0.9 mm på ett år! Når det er sagt skal heller ikke Edgar ta det for gitt at håret forblir over lengre tid.

Det anbefales å innhente tips fra Olav, som i år presterer å vise til null-utvikling. Tatt i betraktning hans svært så representable måleverdi er det en fremragende prestasjon å forbli på 17,8!

Men ny vinner er altså Bjarte. Til tross for mangelfull måling i 2005 slår han i 2006 til med brakseier på hele 16,6. Her har de andre nissene noe å strekke seg etter!

Kommentarer til måling 2008 Q4

De fem nissene som denne gangen møtte opp fikk gjennomført en grundig måling med bruk av ny type målbånd med hake for feste under fremtennene. Dette er et langt skritt i riktig retning med tanke på en mest mulig korrekt måling av hårfeste da dette utelukker nissers eventuelle trang til juks og fanteri - som var mulig med tidligere brukte elastiske målbånd.

Det har vært et bekymringsfullt år for mange i nisseklubben i 2008, kanskje spesielt for Olav som vi ser har strukket hårfeste med hele 1,1 cm siden desember i fjor. Fantastisk! Ellers er det bermerkelsesverdig å se at Edgar faktisk har en lavere måling i år enn i fjor. Hårtransplantasjon?

Med Bjarte ute av dansen denne gangen er det altså Atle som stikker av med prisen for årets hårmanke med 18 blank! Vi gratulerer så mye og ser allerede frem til neste års måling.

Bilder fra målingen og fra Q4 nissefesten forøvrig finner du her.

Kommentarer til måling 2011 Q4

Seks nisser stilte til måling denne gangen, og etter tre år uten måling var det knyttet stor spenning til hårfesteutviklingen hos samtlige nisser. Og jammen skulle vi bli sjokkert av det vi oppdaget.

Strengt tatt skulle man jo tro at hårfestet gradvis snek seg opp og bakover på hodet etterhvert som nissene eldes, men det motsatte viser seg nå å være tilfellet for flere av nissene. Se bare på resultatet der here 4 av 6 nisser har en positiv utvikling - altså bedre hårmanke i 2011 enn i 2008.

Hvorvidt dette skyldes nedslitte framtenner, kortere nese eller annent vet vi ikke, men det blir i alle fall umåtelig spennende å følge denne utviklingen videre de neste årene.

Vi konstaterer ellers at det er Olav som havner på dumboplassen med en negativ utvikling gjennom tre år på hele 12,7 prosent. Ellers antydes det sterkt av resultatene at Atle går på en hard (og virknigsfull) hårkur. Men ingen kan slå Bjarte. Etter fravær ved forrige måling er han nå tilbake på toppen med en topplassering. Vi gratulerer så mye og ser allerede frem til neste års måling.

Bilder fra målingen og fra Q4 nissefesten forøvrig finner du her.

Hva er best - høy eller lav verdi?

For den uinnvidde leser kan det opplyses om at jo lavere verdier man har, jo bedre er det. Høyt hårfeste er et tegn på at man er i ferd med å miste kontrollen over hårmanken sin, og hvem faen vil vel ha besøk av en skallet nisse?

Relativt sett representerer medlemmende i Nisseklubben nisser med godt hårfeste. Du kan altså gjerne ønske deg et besøk av oss.

New Opera 12 - A better browser for today's web