Søk på Nisseklubben.com:

Sist oppdatert

28.12.2014 18:23

Hvor lenge til jul?

Nå er det bare 19350 dager igjen til julaften 2022!

Jevnlige nissefester

Nisseklubbens har lagt opp til et aktivitetshjul med fire faste nissefester pr år - en fest pr kvartal. Med så få nissefester legges det naturlig nok stor vekt på kvalitet framfor kvantitet. Du kan lese mer om alle våre nissefester og annet vi driver på med i seksjonen Aktiviteter.

Tema for Q2 og Q4

Temaene Nisseklubben tar opp på våre nissefester varierer innenfor gitte rammebetingelser, men to ting er urokkelige regler, nemlig temaet for Q2 og Q4 nissefestene:

• Q2 = prøvesmaking av årets sommerøl.
• Q4 = prøvesmaking av årets juleøl.

Nisseklubben

Idéen bak venneforeningen Nisseklubben har eksistert over lang tid. Vi har vært inspirert av andre som til stadighet organiserte og gjennomførte samlinger for "den gamle vennegjengen", men for vår egen del ble det som regel bare med snakket - "all talk and no action".

Særlig var tanken på å møtes for å gjennomføre testing av juleøl en viktig drivkraft. Vi snakket om dette i flere år, men først i oktober 2005, da Kim en kveld ringte Edgar, begynte vage planer å bli gjort om til konkrete aksjonspunkter.

Juleøl var roten til alt godt

Oktober og november ble brukt til sporadisk planleggingsaktivitet, og den 10. desember 2005 braket det løs med første samling. Anledningen var testing av årets juleøl, og blant utkommet av kvelden var valg av navn på venneforeningen - Nisseklubben - samt diskusjon rundt vedtekter og andre praktiske detaljer.

Den aller første nissefesten

Dette bildet ble tatt på den aller første nissefesten så langt tilbake som i desember 2005.

Med juleøl som god "unnskyldning" kom vi altså endelig i gang, og den som følger med på denne siden vil få se hvordan det går med oss framover.

Nisseklubben holder koken

Nisseklubben har så langt hatt 8 nissefester, og den 9. nissefesten er i skrivende stund rett rundt hjørnet. Vi holder med andre ord koken, og selv om vi har noen frafall nå og da er stemningen god rundt opplegget og alle nissene virker rimelig fornøyde med tingenes tilstand.

Medlemmer

Nisseklubben har i dag 8 medlemmer, og dette er alle kompiser som har vokst opp i nærmiljøet og hatt mye med hverandre å gjøre over langt tid. Nisseklubben har ingen konkrete planer om utvidelse av medlemslisten, men søknader med god argumentasjon tas alltid opp til nøye vurdering.

Innertier Webdesign

Innertier Webdesign Beslutningen om å få et eget nettsted ble tatt allerede på vår første Nissefest i desember 2005. I slutten av september 2007 gjorde vi et totalt redesign av nettstedet vårt slik at det fremstår som mer moderne og mer fleksibelt for enklere vedlikehold.

Nettstedet er utviklet og vedlikeholdes av Innertier Webdesign.

New Opera 12 - A better browser for today's web